EUROLOGO 2005
 Eurologo'2005 > Konferencja 

Tematyka konferencji

Z Logo zawsze i wszędzie. Napisano setki książek i tysiące artykułów opowiadających jak stosować Logo w pracy z małymi dziećmi. Mało jest jednak przykładów wykorzystania Logo w pracy ze starszymi uczniami. Ten brak równowagi nie jest dobry ani dla edukacji młodych ludzi, ani dla rozwoju Logo. Jest to jedyny powód, dla którego Logo jest traktowane jak dziecięca zabawka - nieinteresująca i nieużyteczna dla bardziej ambitnych i dojrzałych uczniów. Naszym celem jest odzyskanie równowagi, pokazanie i zrozumienie dlaczego - Logo jest równie dobre i ważne dla małych dzieci, młodzieży, a nawet dla dorosłych. Z Logo zawsze i wszędzie (LifeLong Learning with Logo) oznacza, że każdy okres jest dobry do nauki z Logo. Główny temat konferencji ma również inny wymiar. Uczymy się nie tylko w szkole, lecz także w domu, na ulicy, w pracy i każde z tych miejsc jest dobre do nauki z Logo. W trakcie Eurologo`2005 chcemy się skupić na różnorodności.
Uwaga - językiem konferencji jest angielski (w nim będą przygotowywane i wygłaszane referaty).

Grupy tematów
 • Uczenie się z Logo: aspekty poznawcze, kulturowe i międzykulturowe
   
 • Uczenie się przez badanie, porozumiewanie się i współpracę
 • Konstruktywizm i uczenie się przez działanie
   
 • Metodologia i konstruowanie programów
 • Praktyka nauczania
   
 • Zagadnienia psychologiczne i pedagogiczne
 • Kształcenie nauczycieli
   
 • Dzieci specjalnej troski
 • Rola nauczyciela
   
 • Środowiska i narzędzia programistyczne
 • Stosowanie podejścia Logo z innym oprogramowaniem
   
 • Logo i powszechne porozumiewanie się

  Tryb konferencji
  29, 30 i 31  
  09:00 - 13:00 Zaproszeni wykładowcy (Sesje plenarne) i prezentacje referatów
  14:00 - 18:00 Warsztaty

  Wydarzenia towarzyskie
  28 - 9:00 Wycieczka (z obiadem)
  29 - 18:30 Kolacja powitalna
  30 - 16:00 Zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie
  31 - 18:30 Spotkanie pożegnalne

  Główna
  Konferencja
  Komitety
  Sponsorzy
  Miejsce Konferencji
  Hotele
  Jak dojechać?
  Rejestracja i opłaty
  Program
  Zaproszeni wykładowcy
  Referaty (ang.)
   
  Organizacja: OEIiZK

   English Version
   OEIiZK  w oparciu o stronę Eurologo2003