EUROLOGO 2005
 Eurologo'2005 > Przygotowanie materiałów 

Zgłaszanie referatów

  1. Każdy kto chce przedstawić referat, zorganizować warsztat lub przeprowadzić ćwiczenia jest proszony o przedstawienie skrótu w języku angielskim (nie więcej niż 200 słów do przygotowywanych materiałów konferencji). Te skróty należy przysłać za pomocą formularza lub faksem (wzorzec poniżej) do końca lutego 2005.
  2. Aby przeprowadzić warsztat, należy zgłosić zamiar (z krótkim opisem) do końca lutego 2005. Warsztaty będą prowadzone równolegle z ćwiczeniami i sesjami referatów, jeśli zajdzie taka konieczność. Warsztaty będą odbywać się po południu (najprawdopodobniej ostatniego dnia konferencji), od 14:00 do 18:00, w pracowniach komputerowych wyposażonych w projektor multimedialny. Sposób prowadzenia warsztatów zależy gównie od kreatywności prowadzących, którzy mogą zapraszać innych uczestników do współorganizowania warsztatów. Na warsztaty będą zapraszani również nauczyciele i studenci.
  3. Aby przeprowadzić ćwiczenia, należy zgłosić zamiar (z krótkim opisem) do końca lutego 2005. Ćwiczenia będą prowadzone równolegle z warsztatami i sesjami referatów, jeśli zajdzie taka konieczność w trakcie jednego lub kilku popołudni, od 14:00 do 18:00. Lokalni organizatorzy zapewnią odpowiednie warunki do przeprowadzenia ćwiczeń, ale należy przygotować potrzebne materiały.
  4. Ostateczne wersje referatów (po angielsku) należy przesłać email'em na adres eurologo2005@oeiizk.waw.pl, przed 10 kwietnia 2005. Warsztaty i ćwiczenia powinny mieć również opis w formie i wielkości analogicznej jak referaty.

Tu można pobrać:


Abstract_Submission_form.rtf (do faksowania)

Instructions for authors.rtf (Wskazówki dla autorów)

Template2005.rtf
(Wzorzec opisu referatu)
Główna
Konferencja
Komitety
Sponsorzy
Miejsce Konferencji
Hotele
Jak dojechać?
Rejestracja i opłaty
Program
Zaproszeni wykładowcy
Referaty (ang.)
 
Organizacja: OEIiZK

 English Version
 OEIiZK  w oparciu o stronę Eurologo2003